Skip to content

De gesprekken

Een consult duurt drie kwartier. In de eerste gesprekken worden de klachten met u geïnventariseerd en proberen we inzicht te krijgen in uw problemen en de mogelijke oorzaken daarvan. Daarna wordt gezamenlijk besloten wat het gewenste doel van de behandeling zal zijn en wordt een behandelovereenkomst gemaakt. Daaraan zal vervolgens worden gewerkt. Zowel u als ook de therapeut zetten zich in voor het bereiken van het gestelde doel. U met uw deskundigheid (wat betreft uw eigen persoon) en de therapeuten met zijn vakkennis.

Bij de intake dient u de volgende documenten mee te nemen;

  • een kopie van uw verzekeringspas
  • een kopie van uw wettig legitimatiebewijs
  • een verwijzing van uw huisarts of van een specialist