Skip to content

Voor wie

Kinderen, jeugdigen en volwassenen

Bij Mensano kunnen zich niet alleen volwassenen aanmelden maar ook kinderen en jeugdigen. Mensano richt zich met name op behandeling en begeleiding en niet uitsluitend op uitgebreid diagnostisch onderzoek.

Reeds vanaf de leeftijd van 1,5 jaar oud is behandeling met EMDR mogelijk. Afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jeugdige zullen de ouders hierbij vanzelfsprekend sterk betrokken worden.

De psycholoog zal beoordelen of u op de juiste plek bent of dat u beter doorverwezen kunt worden naar andere hulpverleningsinstanties. Denk hierbij aan het maatschappelijk werk, de S-GGz of andere zelfstanding werkende therapeuten in de regio .