Skip to content

Werkwijze

Mensano werkt klachtgericht en kortdurend. Bij de behandeling van langdurige traumatisering zal de behandeling in de regel wat langer duren.
Wij werken niet met één therapierichting. We zoeken vooral naar datgene wat past bij de persoon in combinatie met de klacht. Mensano werkt met meerdere (evidence based) therapie vormen:

Cognitieve gedragstherapie

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie dikwijls vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Hierdoor zijn cognitieve therapie en gedragstherapie steeds hechter verweven tot cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als ook diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. www.vgct.nl

EMDR Traumabehandeling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Bij het verwerken van trauma’s of vervelende levensgebeurtenissen die uw huidige functioneren nog negatief beïnvloeden, is EMDR therapie een goede werkwijze. www.emdr.nl & www.emdrkindenjeugd.nl

Assertiviteits training & Ontspanningsoefeningen

In andere situaties kan het nuttig zijn om oefeningen te doen om het zelfvertrouwen en de assertiviteit te vergroten. Ook ontspanningsoefeningen kunnen helpen om lichamelijk en geestelijk beter te leren ontspannen.

Soms kan het ook in een individuele therapie zinvol zijn dat uw partner voor één of meer gesprekken meekomt naar de psycholoog, om ook diens visie en ervaringen bij de therapie te betrekken. Bij kinderen worden – in overleg – tevens de ouders betrokken. Vaak komen de genoemde en ook nog andere therapeutische interventies binnen één behandeling afwisselend aan bod.

EFT Partner relatie therapie

Emotionally focused therapy – EFT – is een betrekkelijk nieuwe vorm van therapie die zich vooral richt op emoties. Emotionally focused therapy gaat over liefde, hechting en verbinding; belangrijke zaken in onze betekenisvolle relaties en is daarom juist bij die relaties goed toe te passen.

Vanuit onderzoek naar relatietherapie is EFT in zijn huidige vorm verder ontwikkeld door dr. Sue Johnson uit Canada. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die erop wijzen dat EFT zeer gunstig uitpakt, ook bij ingewikkelde relatieproblematiek. www.eft.nl

Crisis

Het is natuurlijk mogelijk dat u gedurende uw behandeltraject heftige gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft of zelfs in een crisis belandt. Tijdens de behandelingen besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Tijdens de intakefase kunt u met uw behandelaar bespreken hoe en wanneer deze bereikbaar is. Indien uw behandelaar niet aanwezig is en de crisis dermate ernstig is dat u niet kunt wachten op uw behandelaar, dan kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost (CHP). De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie)adviezen of neem dit – wanneer mogelijk – mee. Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.