Skip to content

Wat is trauma

Bepaalde (eenmalige of langdurige ) gebeurtenissen zoals geweld, bedreiging, een verkeersongeval of verkrachting kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Sommige mensen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Dan voelt het gebeurde geleidelijk aan steeds minder heftig en raakt de herinnering steeds meer op de achtergrond.

Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Het trauma wordt dan telkens herbeleefd in dromen of herinneringen. Een geluid of beeld kan de angstreactie in volle hevigheid oproepen, en de betrokkene kan daarbij zelfs het gevoel hebben dat de gebeurtenis werkelijk opnieuw plaatsvindt. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).